Onels | Trend w pielęgnacji skóry: wolne rodniki i teoria starzenia się skóry.
 

Trend w pielęgnacji skóry: wolne rodniki i teoria starzenia się skóry.

Trend w pielęgnacji skóry: wolne rodniki i teoria starzenia się skóry.

Powszechnie przyjmuje się, że ekspozycja środowiskowa powoduje około 50% zewnętrznego, przedwczesnego starzenia się skóry. Ekspozycja środowiskowa (UV, zanieczyszczenia), tworzy wolne rodniki, które uważa się za główny czynnik przyspieszonego starzenia się skóry.

Skórę zmienioną wskutek procesu starzenia, poddaje się tym samym zabiegom, co skórę zniszczoną słońcem, ponieważ skutki obu tych procesów są podobne.

Świadomość konsumentów dotycząca wolnych rodników szybko rośnie.

Teraz wiemy, że wszystkie części widma słonecznego mogą powodować powstawanie wolnych rodników. Uważa się, że promieniowanie słoneczne przyczynia się do 80% zewnętrznego starzenia się skóry, przy czym światło widzialne stanowi około 52% wolnych rodników, UVA/B 6%, a promieniowanie podczerwone (IR) A/B/C 42%.

Przez całe życie wolne rodniki mogą powodować nagromadzone uszkodzenia, prowadząc do pogorszenia struktury i funkcji skóry.

Codzienne narażenie na działanie środowiska powoduje powstawanie wolnych rodników, co skutkuje przewlekłym, niskim stanem zapalnym/podrażnieniem skóry. Z biegiem czasu może to prowadzić do zmarszczek, zwiotczenia skóry, zwiększonego uszkodzenia DNA i zmniejszonej zdolności do naprawy uszkodzeń DNA .

Przy dzisiejszym stanie wiedzy nie da się niczym usprawiedliwić narażenia skóry na uszkodzenie działaniem promieniowania słonecznego.

 

Czym są wolne rodniki?

Wolne rodniki, określane jako reaktywne formy tlenu (ROS), to cząsteczki pochodzące z tlenu cząsteczkowego.

Wolny rodnik to dowolny atom lub cząsteczka zawierająca jeden lub kilka niesparowanych elektronów, zdolnych do niezależnego istnienia.

Tlen jest zatem wolnym rodnikiem.

Historia o tlenie.

Tlen cząsteczkowy został uwolniony do atmosfery około 2 miliardów lat temu przez drobnoustroje rozkładające wodę. W ciągu lat rozwinęły się nowe, bardziej złożone formy życia, które dostosowały się do obecności tlenu w środowisku. Wiele organizmów zaczęło wykorzystywać tlen cząsteczkowy do zwiększenia wydajności swojego metabolizmu, ale niosło to pewne ryzyko ponieważ organizmy te musiały poradzić sobie również z jego negatywnymi konsekwencjami jakimi są m.in. generowanie atomów lub cząsteczek nazwanych wolnymi rodnikami.

Tlen ma dwa niesparowane elektrony na oddzielnych orbitalach w swojej zewnętrznej powłoce elektronowej. Z jednej strony to prawdziwe błogosławieństwo ponieważ ogranicza to jego zdolność do reagowania z innymi cząsteczkami, a z drugiej jest to przyczyną, dla której tlen wchodzi w reakcję wolnych rodników. Ze względu na jego ograniczenie jest zmuszony do reagowania tylko z jednym elektronem naraz.

Ta budowa sprawia, że tlen jest podatny na tworzenie rodników singletowego tlenu, rodników ponadtlenkowych, rodników wodoronadtlenkowych, azotynów nadtlenowych, rodników alkoksylowych, rodników hydroksylowych i tlenku azotu.

Tlen singletowy

Jest to najbardziej reaktywny rodzaj ROS i jest odpowiedzialny za większość uszkodzeń skóry. Może wchodzić w reakcję z białkiem, węglowodanami i lipidami skóry powodując poważne zmiany w ich budowie. Jest wytwarzany na skórze pod wpływem promieniowania emitowanego przez słońce.

Ochrona przed tlenem singletowym

 

Wygaszacze wolnych rodników szybko dezaktywują fotoaktywne cząsteczki do stanu podstawowego. Typowe przeciwutleniacze nie potrafią tego zrobić.

Główną prowitaminą zapewniającą ochronę przed ROS jest Witamina A, Witamina E i C oraz ubichinon, kwas moczowy, glutation.

Jak działają antyoksydanty w pielęgnacji skóry?

Przeciwutleniacze działają poprzez spowalnianie lub zapobieganie utlenianiu innych cząsteczek poprzez oddanie elektronu, aby zapobiec tworzeniu się wolnych rodników lub zneutralizować już istniejące. Mogą spowolnić, a nawet zapobiec niektórym uszkodzeniom oksydacyjnym, które powodują starzenie się skóry. Ponieważ antyoksydanty blokują proces utleniania poprzez neutralizację wolnych rodników, same antyoksydanty ulegają zużyciu. Dlatego istnieje ciągła potrzeba uzupełniania zapasów antyoksydantów.

Przeciwutleniacze działają na kilka różnych mechanizmów m.in.:

  • Zerwanie łańcucha – Kiedy wolny rodnik kradnie elektron, tworzy się drugi rodnik. Ta cząsteczka z kolei robi to samo z trzecią cząsteczką, nadal generując większą niestabilność. Proces ten trwa, dopóki wolny rodnik nie zostanie ustabilizowany przez rozrywający łańcuchy przeciwutleniacz, taki jak beta-karoten, witaminy C i E, lub rozpadnie się na nieszkodliwy produkt.

Podsumowanie

Słońce jest źródłem energii dla wszystkich organizmów żywych na ziemi, wiele osób pewnie wątpi by mogło by mieć szkodliwy wpływ na skórę. Czy należy go unikać? Raczej nie. Najpierw trzeba jednak się dowiedzieć, w jaki sposób dbać o swoje bezpieczeństwo na świeżym powietrzu i podzielić się tą wiedzą z naszymi przyjaciółmi :).