Onels | Naturalność w kosmetykach – co to takiego?
 

Naturalność w kosmetykach – co to takiego?

Naturalność w kosmetykach – co to takiego?

POLKI I POLACY STAWIAJĄ NA NATURĘ.

NATURALNOŚĆ W KOSMETYKACH- CO TO TAKIEGO?

W ostatnim czasie obserwuje się duże zainteresowanie produktami kosmetycznymi, w których główną rolę odgrywają składniki aktywne pochodzenia naturalnego, a producenci prześcigają się w zdobywaniu certyfikatów jakości i znaków „eko”.

Koncept naturalności, organiczności silnie rozwija się w dzisiejszych czasach, a zainteresowanie konsumentów markami, które podążają tym trendem niewątpliwie rośnie w szybkim tempie. Coraz więcej Polaków zwraca uwagę na skład produktów, które nabywa. Duża zawartość nieznanych dodatków, konserwantów czy polepszaczy działa na klientów odstraszająco.

Konsumenci szukają naturalnych składników nie tylko w pożywieniu, ale także i w kosmetykach. Szacuje się, że dwie trzecie Polaków wybiera kosmetyki naturalne. Polki i Polacy stawiają na naturę, szukając kosmetyków z prostym składem i skutecznym działaniem.

Badania wykazują, iż 25% Polaków kupuje naturalne kosmetyki. Przede wszystkim argumentują to ich składem.

Naturalność jako trend jest obecna w Polsce od kilku lat, jednakże od 2017 r. przeżywa swój niewątpliwy rozwój. Wiąże się to z przekonaniem, podsycanym zarówno przez przedstawicieli mediów opiniotwórczych, jak również niektórych producentów kosmetyków, że produkty konwencjonalne mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie. Dzisiaj już każdy dystrybutor posiada lub będzie posiadał produkty naturalne w swojej ofercie.

Producenci prześcigają się w deklaracjach marketingowych po to tylko, aby zadowolić grupy konsumentów średnio wtajemniczonych oraz konsumentów tak zwanych “mas-marketowych”, poszukujących produktów naturalnych, tylko dlatego, iż są modne, a zwłaszcza polecane przez influencerów, natomiast nie wykazujących osobistego zaangażowania, aby sprawdzić rzetelność komunikatu.

PRZEPISY PRAWA, A NATURALNOŚĆ, ORGANICZNOŚĆ KOSMETYKU.

NATURALNOŚĆ W KOSMETYKACH- CO TO TAKIEGO?
Niestety nie ma żadnej wiążącej prawnie definicji naturalnych ekologicznych kosmetyków.

Według raportu Euromonitora uznaje się, że „naturalny” kosmetyk nie powinien zawierać chemicznych konserwantów, barwników i kompozycji zapachowych, jak również olei mineralnych, czy pochodnych ropy naftowej. Nie są to jednak kryteria prawnie sprecyzowane. Wiele z tych produktów nie są naturalnymi, a tylko udają, że takimi są, zawierając formułę lub modny składnik zaczerpnięty z certyfikowanych kosmetyków. Natomiast jeden certyfikowany składnik w recepturze kosmetyku to za mało, żeby móc stwierdzić, iż produkt jest naturalny. Czym więc są bardzo powszechne oznaczenia takie jak eco, bio, naturalne czy organiczne? To deklaracje, które powinny podlegać pod względem prawnym systemowi współregulacji dotyczącemu dobrych praktyk reklamy i handlu. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące kosmetyków, a także wiążące mu Rozporządzenie EU 655/2013 ustanawiające wspólne kryteria uzasadnienia oświadczeń marketingowych. Każda deklaracja powinna być zgodna z kryteriami dla oświadczeń typu “naturalny“, “organiczny”, prawdziwa, poparta dowodami, zgodna ze stanem faktycznym, dowody muszą znajdować się w PIF i mogą być weryfikowane przez nadzór podczas kontroli.

Moja osobista uwaga jest też taka, iż organy kontrolujące nie dopełniają swojego obowiązku nakładania kar na nieuczciwych producentów nieprzestrzegających powyższych rozporządzeń. Okres przejściowy dla uzupełnienia i poprawienia deklaracji na etykietach minął już dawno, a mimo wszystko nadal spotyka się, nawet w nowo wchodzących produktach kosmetycznych, deklaracje wprowadzające w błąd konsumenta. 

NORMA ISO 16128

NATURALNOŚĆ W KOSMETYKACH- CO TO TAKIEGO?

ISO jest niezależną, pozarządową organizacją normalizacyjną, która na podstawie rzetelnego i uznanego na całym świecie procesu opracowuje normy jakości standardów technicznych.

Oczywiście stosowanie normy jest dobrowolne, dostarcza kryteria dla deklaracji o naturalności oraz umożliwia zebranie materiału dowodowego na poparcie tej deklaracji.

Norma ISO 16128 dotyczy składników produktów kosmetycznych, na jej podstawie można zdefiniować każdy składnik i określić, czy jest on naturalny, organiczny, mineralny, czy pochodzenia naturalnego. Dzieląc składniki na powyższe kategorie, można (zgodnie z normą) wyliczyć dla nich odpowiednie indeksy naturalności, a następnie, znając stężenie składników w recepturze można obliczyć zawartość składników np. naturalnych.

Norma ISO nie dotyka żadnych innych aspektów procesów wytwarzania poza składnikami np.: opakowań, nie wyklucza stosowania jakichkolwiek składników, nie znajdziemy tzw. czarnej listy jak to ma miejsce w przypadku certyfikacji komercyjnej. Norma ISO pozwala komponować produkty dobrowolnie, to jakie składniki będą użyte decyduje o procencie naturalności lub pochodzenia naturalnego jaki finalnie będzie miała receptura kosmetyku.

DEFINICJE NATURALNOŚCI I ORGANICZNOŚCI

NATURALNOŚĆ W KOSMETYKACH- CO TO TAKIEGO?

Jak już wspomniałam, norma ISO 16128 dotyczy składników produktów kosmetycznych, na jej podstawie można zdefiniować każdy składnik i określić, czy jest on naturalny, organiczny, mineralny, czy pochodzenia naturalnego. Dzieląc składniki na powyższe kategorie, można (zgodnie z normą) wyliczyć dla nich odpowiednie indeksy naturalności, a następnie, znając stężenie składników w recepturze, można obliczyć zawartość składników np. “naturalnych“.

Jeśli chodzi o ekstrakty, mogą być zdefiniowane jako naturalne, organiczne lub pochodzenia naturalnego.

NATURALNE

To składniki kosmetyczne pozyskiwane wyłącznie z roślin, zwierząt, mikroorganizmów lub minerały, w tym surowce uzyskane z tych materiałów przez: procesy fizyczne (np. filtracja, suszenie, destylacja, tłoczenie, mielenie, liofilizacja i przesiewanie), reakcje fermentacji zachodzące w naturze i prowadzące do cząsteczek, które występują w naturze. To także inne procedury przygotowania, w tym tradycyjne (np. ekstrakcja za pomocą rozpuszczalników) bez celowej modyfikacji chemicznej.

POCHODZENIA NATURALNEGO

To składniki kosmetyczne o ponad 50% naturalnego pochodzenia, na bazie molekularnej, uzyskane poprzez (zdefiniowane w normie w załączniku B) procesy chemiczne i/lub biologiczne z zamiarem modyfikacji chemicznej.

Stopień naturalnego pochodzenia określa się ogólnie na podstawie masy cząsteczkowej lub węgla odnawialnego.

ORGANICZNE

Składniki roślinne produkowane zgodnie z rozporządzeniem 834/2007, pochodzące z metod uprawy ekologicznej lub dzikich zbiorów, zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub , w stosownych przypadkach, równoważnymi normami międzynarodowymi.

Woda nie jest organiczna z wyjątkiem wody konstytutywnej, a minerały są poza zakresem definicji organiczności.

CZYSTOŚĆ OZNACZA NATURALNOŚĆ, A NATURALNOŚĆ OZNACZA BEZPIECZEŃSTWO.

NATURALNOŚĆ W KOSMETYKACH- CO TO TAKIEGO?

W kontekście kosmetyków oznacza to:

  • nietoksyczny,
  • bez składników szkodliwych dla zdrowia i środowiska.

Jeśli produkt jest naprawdę naturalny, jego składniki powinny być wytwarzane wyłącznie z roślin , ekstraktów i minerałów.

Produkt opatrzony etykietą „naturalny” powinien składać się z surowców pochodzenia naturalnego.

PRAWDZIWA NATURALNA MARKA będzie starała się być czysta, formułując kosmetyki ze zdrowych, naturalnych surowców, wolnych od ryzyka i wątpliwości.